Các tổ chức ở nước ngoài được kêu gọi để phòng ngừa rủi ro mất giá đô la, Trung Quốc đang bí mật dự trữ vàng | vàng | Trung Quốc | đô la

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-03-03 04:24:55
网易宣布全球发售确定发售价:每股123港元|||||||

IT之家6 月 7 日动静  网易(纳斯达克代码:NTES)昔日颁布发表,由国际出售战喷鼻港公然出售构成、总计新刊行 171,480,000 股通俗股(“出售股分”或 “股分”)的环球出售肯定出售价。国际出售取喷鼻港公然出售的终极出售价(“出售价”)均为每股出售股分 123 港元。

按照公司于纳斯达克上市的每股好国存托股代表 25 股股分的比例,出售价约开每股好国存托股 397 美圆。公司正在肯定上述出售价时,综开思索了好国存托股于 2020 年 6 月 4 日(订价前最初买卖日)的支时价等身分。IT之家得悉,经喷鼻港结合买卖一切限公司(“联交所”)核准后,公司的股分估计将于 2020 年 6 月 11 日起头正在联交所主板买卖,股分代号为 “9999”。正在老例成交前提满意的状况下,估计环球出售将正在统一天完毕。

公司经由过程本次环球出售召募资金总额(正在扣除启销费及出售用度前)估计约 21,092 百万港元。别的,公司背国际包销商授出可自 2020 年 6 月 5 日起的 30 日老手使的逾额配股权,可请求公司按出售价分外刊行最多 25,722,000 股新股分。

公司拟将本次刊行召募资金净额用于环球化计谋及机缘、鞭策对立异的不竭寻求和普通企业用处。

CICC、Credit Suisse 及 J.P. Morgan(按英笔墨母排序)担当本次刊行的联席保荐人及联席环球和谐人。

公司股价能够按照「证券及期货(不变价钱)划定规矩」进进不变期,有闭价钱不变概况及其将若何遭到喷鼻港法则第 571 章证券及期货条例的规管已正在公司于 2020 年 6 月 2 日刊收之招股书中予以表露。

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands